Kører grønt

Herlev Kommune er godt på vej til at gøre sine køretøjer miljøvenlige15.09.21Herlev Kommune kører med på den grønne bølge og er godt i gang med at udfase sin vognpark fra brændstofbiler over hybrid- til elbiler - de såkaldte nulemmissionsbiler. Altså biler, der ikke udleder miljøskadelige partikler. Som det er nu har Team Service/rådhuset leaset én el-varevogn og to hybridbiler, Serviceafdelingen har leaset fem el-varevogne og modtager i løbet af nogle måneder yderligere tre elladbiler. Teknisk Service har også leaset fem elvarevogne, og så har Hjemmeplejen leaset syv hybridbiler. Fra 2025 skal alle ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være emissionsfrie. Det besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2020, og det falder godt i tråd med den landsdækkende tendens. I første halvår af 2021 blev der indregistreret 25.854 nye el- og pluginhybridbiler i Danmark lig med 26,8 procent af det samlede bilsalg, oplyser Autobranchen Danmark. Og det er rekordmange.


Skraldebil på el

Herlev Kommune har i år også som en af de første fem kommuner på hele Sjælland valgt at benytte en eldrevet skraldebil. Det er der nemlig mange fordele ved. Udover en åbenlys reduktion af CO2-udledningen larmer den mindre end de gængse skraldebiler, som borgerne er vant til at stå op til. Det gælder både, når den kører, løfter skraldespande og tømmer. Det hele er nemlig eldrevet. Og det giver god mening i en kommune som Herlev, der har et lille areal, hvor affaldet ikke skal transporteres langt. Turen til Vestforbrænding i Glostrup kan faktisk klares på en enkelt opladning. Udover de nævnte kommunale køretøjer er den kollektive trafik herunder busfarten også begyndt at omstille sig til noget grønnere. Movia, som Herlev Kommune er medejer af, har for eksempel forpligtet sig til udelukkende at køre med fossilfrie busser i 2030, og man er allerede i gang. Desuden skal mindst halvdelen af busserne være emissionsfrie i 2030.


Ladestandere efterlyses

For at sikre en hurtig og effektiv omstilling skal der også etableres flere ladestandere. Derfor ønsker kommunen i forbindelse med det nye plejecenter på Krogestykket 33 at etablere lademuligheder for Hjemmeplejens bilflåde. Det samme gælder i forbindelse med byggeriet af de to nye rådhuse ved Hjortespring og i bymidten.

For øjeblikket findes der to ladeområder i kommunen. Et ved biblioteket på bygaden og flere på Herlev Hospital blandt andet ved Turkisvej.

Her er nogle af de grønne biler, som kommunen allerede har taget i brug.