Herlev skal rime på klima-handling

En klimaplan for Herlev vil vise vejen til at skabe et klimaneutralt lokalsamfund15.09.21Ekstreme vejrfænomener som tørke, hedebølger, skybrud og oversvømmelser – klimaforandringerne er blevet tydelige. Der skal handling til nu, og Herlev Kommune er allerede i gang. Dermed tager Herlev fat der, hvor FN i deres seneste rapport fra august 2021 konkluderer og igen slår fast: at klimaforandringerne er menneskeskabte og skyldes global opvarmning.


Herlev Kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2020 at udarbejde en klimaplan for Herlev som geografisk område. Det betyder, at CO2-udledningen fra aktiviteter fra borgere, virksomheder og kommunens egen aktivitet skal tælles med - og altså ikke kun fra kommunens bygninger. Klimaplanen viser vejen til et klimaneutralt samfund i 2050, og et mål med planen er at følge det danske nationale klimamål med at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990. I arbejdet med klimaplanen skal CO2-udledningen kortlægges, og der skal laves prognoser for, hvordan udledningen vil udvikle sig de kommende år, samt ikke mindst hvordan vi kan nedsætte udledningen ved hjælp af konkrete initiativer.

Det er muligt at måle CO2-udledning på flere måder. I planen følger Herlev Kommune den metode, der også benyttes af FN, og som indgår i Paris-aftalen. Målet med både Paris-aftalen og klimaplanen for Herlev Kommune er at holde temperaturstigningerne på under to grader, også helst under 1,5 grader.


Klimaplanen vil resultere i en række konkrete indsat- ser i Herlev til at reducere CO2-udledningen. Konkrete initiativer kan eksempelvis være mere klimavenlig opvarmning af borgernes boliger og mulig- heden for klimavenlig transport som cykler og elbiler. Hvad planen helt konkret kommer til at indeholde, er ikke bestemt endnu, men arbejdet er i gang. Og både byens borgere, virksomheder og foreninger er allerede inddraget i arbejdet. Eksempelvis deltager boligorganisationen KAB aktivt i projektgruppen bag planen. Indsatsen i Herlev Kommune skal ske ved motivation og ikke tvang. En grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst, velfærd og velstand. Bæredygtighed kan give mere livskvalitet og attraktivitet – også for de herlevborgere, hvor andre udfordringer præger hverdagen.


Indsatsen skal give rum til, at borgere og virksom- heder i Herlev kan trives. Nye smarte løsninger kan motivere og give muligheder. Herlev Kommune får også inspiration og hjælp til arbejdet. Mange kommuner landet over arbejder lige nu med lignende planer, og blandt andet Realdania støtter projektet økonomisk, ganske som Danmarks grønne tænketank CONCITO bidrager med grøn viden. Flere kommuner har allerede vedtaget klimaplaner, så gode grønne idéer og erfaringer fra andre steder i landet tages også med i arbejdet med Herlevs klimaplan.Herlevs klimaplan

• Herlevs Klimaplan udarbejdes i perioden 2020 til 2022 og omfatter blandt andet CO2-udledningen for Herlev Kommune.

• Planen forventes færdig til politisk behandling i september 2022.

• Herlev Kommune får ekstern sparring til udvikling af klimaplanen gennem projektet DK2020, der er betegnelsen for et samarbejde mellem kommuner, der arbejder med klimaplaner.

• Projektet støttes af blandt andet af Realdania og Kommunerne Landsforening. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank indgår som videnspartner.