ER herlev landets vildeste?

Herlev deltager i konkurrencen om at blive intet mindre end Danmarks vildeste kommune15.09.21Måske har du lagt mærke til det? Noget er forandret på Herlevs grønne arealer. Hvor der før var tætklippede græsplæner og stramt styrede rabatter, er der nu højt græs og rabatter, hvor blomster og insekter boltrer sig, når vejret er til det. Forandringen er en konsekvens af Herlev Kommunes ambition om at gøre Herlev til forgangskommune ved at vise, at biodiversitet kan fremmes i bymiljøet på steder, som ikke umiddelbart forbindes med vild natur. Og så er Herlev ligesom 92 af landets 98 kommuner med i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Det er en konkurrence, der er udskrevet af Miljøministeret for at få kommunerne til at give biodiversiteten en hjælpende hånd, så hele Danmark får en vildere og mere mangfoldig natur.


Konkurrencen har medført en række grønne initiativer i Herlev:

1: Udvalgte grønne områder er blevet omlagt, så græsset har fået lov til at gro, og der kommer mere kompost.


2: Der er kommet flere folde med dyr, der græsser. Afgræsning fremmer biodiversitet ved at skabe gode vækstbetingelser for flere blomstrende urter, og så er dyrenes efterladenskaber fødekilde for insekter.


3: Der bliver sat gang i en række grønne borgervendte initiativer for eksempel workshops og guides til et grønnere liv.


4: Der bliver etableret spredningskorridorer - det vil sige linjer i landskabet, der giver læ, skjul, fugtighed og fødemuligheder for de dyr og fugle, der bevæger sig rundt i landskabet imellem kommunens park- og naturområder. Om Herlev kommer til at kunne kalde sig Danmarks Vildeste Kommune bliver afgjort sidst i 2022.


Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid.

Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.


Som en del af kampagnen dyster 92 af landets 98 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen.Der bliver givet plads til, at græsset kan vokse til glæde for biodiversiteten i Herlev.