De skal få Herlevs grønne planer til at blive til virkelighed09.06.22En række politikere og en række gode kræfter fra virksomheder og foreninger arbejder lige nu sammen i ’Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune’ for at sikre, at Herlevs mange grønne ambitioner bliver til konkrete tiltag. ’Det Grønne Herlev’ har spurgt en række af medlemmerne, hvad der driver dem.


Fakta om udvalget
Herlevs kommunalbestyrelse har nedsat ’Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune’.


Udvalget er nedsat for at sikre implementeringen af en klimahandleplan og sikre, at de indsatser, der besluttes i forbindelse med planen, føres ud i livet.


Udvalget består af én repræsentant fra hvert parti i kommunalbestyrelsen og 12 eksterne medlemmer De eksterne medlemmer er valgt med afsæt i Herlev Kommunes særkende i forhold til boligsammensætning, energiforsyning, øvrig geografi samt hvilke sektorer, der udleder mest CO2 Udvalget arbejder også med udarbejdelsen af selve planen frem til den politiske behandling og vedtagelse, som forventes ultimo oktober 2022. For at sikre denne proces arbejder udvalget faseopdelt i to faser omkring henholdsvis udarbejdelse (fase 1) og implementering af planen (fase 2).


I fase 1 er udvalgets opgave:

· Orientering om baggrund og metode i udarbejdelse af planen.

· Kommentere og bidrage til fastlæggelse af delmål og indsatser.

· Bidrage med idéer til evt. yderligere indsatser - baseret på eksisterende og besluttede indsatser.
· Orientering om resultater og fremdrift.

· Inddragelse i forhold til planens udbredelse og aktørinddragelse.

· Evt. deltagelse ved dialog- og borgermøder med andre interessenter.

I fase 2 er udvalgets opgave:
· Orientering om projektets fremdrift.

· Konkret aktørinddragelse på tværs af hele Herlev og forskellige målgrupper.

· Indgå i konkrete samarbejdsprojekter for realisering af projektets delmål og indsatser.

· Indgå og planlægge eksterne events om planens realisering.